Какво е НИПТ VerifiVERIFI ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ

Достоверен, лесен и бърз неинвазивен пренатален тест

Verifi пренатален тест безопасно и неинвазивно изследва за най-честите хромозомни анеуплоидии още в 10-та седмица на бременността, използвайки еднократна взета кръвна проба от майката, с най-нисък процент на грешка в индустрията 0.1%. Verifi пренатален тест използва технологията за Масивно Паралелно Секвениране, за да предостави точна информация на бременната жена, независимо от възрастта или риска.

ЛИДЕР В ИНОВАЦИИТЕ НА НИПТ

Въпреки че съществуват различни методи за извършване на неинвазивно пренатално изследване, секвенирането е най-публикуваният метод. Той е показал отлични нива на откриване и много нисък процент на фалшиво положителни резултати.

Verifi пренатален тест от Illumina, Inc. използва Секвениране на Целия Геном (WGS) за откриване на най-честите фетални  анеуплоидии, с изключителна Висока детекция и със значително по-ниски фалшиво положителни резултати, отколкото традиционните методи на скрининг.

ОПЦИИ ЗА ТЕСТУВАНЕ

СТАНДАРТЕН Тест VERIFI предлага:

 • Тризомия 21(Синдром на Даун)
 • Тризомия 18(Синдром на Едуардс)
 • Тризомия 13(Синдром на Патау)

АНЕУПЛОИДИИ НА ПОЛОВИ ХРОМОЗОМИ ПРИ ЕДНОПЛОДНА И ДВУПЛОДНА БРЕМЕННОСТ

 • Монозомия Х(МХ/Синдром на Търнър)
 • ХХХ(тройна Х)
 • ХХY(Синдром на Клайнфелтер)
 • ХYY(Синдром на Джейкъб)
 • Ако не са открити анеуплоидии на половите хромозоми, ще бъде разкрит пола на бебето

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ VERIFI ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ

 • Доказано превъзходство спрямо традиционните методи на скрининг на най-честите фетални анеуплоидии, със значително ниски фалшиво положителни стойности(увеличена специфичност) и значително високи положително прогнозни стойности(PPV)
 • Пълно портфолио с разширен панел на разположение чрез VERIFI PLUS(Неинвазивен Кариотип с изследване за анеуплоидии при ВСИЧКИ ХРОМОЗОМИ, както и за Най-разпространените Микроделеции)
 • Бързи резултати
 • Най-ниска публикувана честота на неуспех в индустрията, 0,1%

НИПТ СРЕЩУ ТРАДИЦИОННИЯ СЕРУМЕН СКРИНИНГ

 • Предлага най-високата честота на откриване за синдрома на Даун
 • Предлага най-ниската отчетена фалшиво положителна честота за Синдрома на Даун
 • Предлага най-широка скринингова картина (изпълнява се най-рано от 10-та седмица на бременността, и до самия термин на раждане)

VERIFI ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ* ПРЕДИ ВСИЧКО Е ПОКАЗАЛ ОТЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ В КЛИНИЧНА ПОПУЛАЦИЯ ОТ НАД 86 000 ПАЦИЕНТСКИ ПРОБИ 

ОБЩО СЛУЧАИ                                                                            86,658

Средно Време за Обработка(работни дни) †                                   3.3

Технически грешки                                                                             0.1%

Открити анеуплоидии                                                                        2.2%

Наблюдавани Фалшиво Положителни † †                                       0.12%

Наблюдавани Фалшиво Отрицателни † †                                        0.02%

 • * При подобрения Verifi Plus пренатален тест, се наблюдават еквивалентни показатели на ефективността, както при Verifi пренатален тест.

† Времетраенето за обработка на резултата, е времето измерено от получаване на пробата в лабораторията, до получаване на доклада с резултатите на пациента.

† † Изчисленията на ФП и ФО се базират на изнесени данни от резултатите на изследваните проби

 ЯСНИ, ТОЧНИ И КРАТКИ РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от Verifi Пренатален тест, могат да бъдат: “Положителен – Открита е анеуплоидия” или “Отрицателен – Не е открита анеуплоидия”. Резултатите за хромозоми 21,18,13, Х и Y се докладват поотделно.

VERIFI е пренатален тест за хромозомни аномалии, при който без никакъв риск от загуба на плода при бременност, се взима стандартна проба от майчината кръв, от която се изолира ДНК на бебето. Технологията е патент на Illumina, Inc. Базирана на ДНК анализ чрез Масивно Паралелно Секвениране, използвана при VERIFI тест, установява с точност до 99.9% наличието на определени аномалии на плода. Тестът идентифицира повече от 99,95% от плодове с тризомия 21 (синдром на Даун), повече от 99,90% от плодовете с тризомия 18 (синдром на Едуардс) и повече от 99,94% от плодовете с тризомия 13( синдром на Патау). Фалшиво положителните резултати при VERIFI тест са сведени до минимум – по-малко от 0.1%.

С най- нисък процент на грешка, някога публикуван в индустрията – 0.1 %

 За кого е препоръчителен VERIFI пренатален тест?

VERIFI тест е подходящ за всяка бременна жена, но е особено препоръчителен при жени:

– над 35-годишна възраст;

–  с ултразвукова находка на хромозомна аномалия, установена при първи триместър скрининг тест (т.нар. биохимичен скрининг) или при фетална морфология;

– с анамнеза за тризомия при предходно раждане

– с едноплодна и двуплодна  бременност

– с предходни спонтанни аборти

– с Донорска яйцеклетка

– при сурогатна бременност

– при родствени връзки

Кога и как се извършва VERIFI пренатален тест?

Тестът се извършва още в 10-та гестационна седмица на бременността. Кръвната проба за извършване на VERIFI тест се взема във лицензирана лаборатория или в кабинета на лекаря, след което се изпраща за анализ в лаборатория на Illumina, във Фостър Сити, Калифорния, САЩ. Резултатите се получават в рамките на 5-7 дни, като се консултират от специалист по фетална медицина и при нужда от генетик.