Избери Вид Тест  • Verifi  за едноплодна и двуплодна бременност

Изследва Тризомия 13 – синдром на Патау, Тризомия 18 – синдром на Едуардс и Тризомия 21 – Синдром на Даун, както и анеуплоидии в половите хромозоми (Синдром на Търнър – монозомия X, Утроена X – XXX, Синдром на Клинфелтер – XXY и Синдром на Джейкъбс – XYY).

(При двуплодна бременност, ще бъде отразено присъствие на Y хромозома)

Цена: 1550 лв.


Verifi Plus с Микроделеции за едноплодна бременност

Изследва Тризомия 13 – синдром на Патау, Тризомия 18 – синдром на Едуардс и Тризомия 21 – Синдром на Даун, както и анеуплоидии в половите хромозоми (Синдром на Търнър – монозомия X, Утроена X – XXX, Синдром на Клинфелтер – XXY и Синдром на Джейкъбс – XYY) 
+ опция за изследване на 5 Микроделеции 1p36 делеция, 4p- (синдром на Wolf-Hirschhorn), 5p- (синдром cri-du-chat), 15q11.2 (синдром на Прадер-Уили / синдром на Angelman) и 22q11.2 делеция (DiGeorge)

Цена: 1650 лв.


Verifi Plus (All Chromosomes) за едноплодна бременност

Изследва Тризомия 13 – синдром на Патау, Тризомия 18 – синдром на Едуардс и Тризомия 21 – Синдром на Даун, както и анеуплоидии в половите хромозоми (Синдром на Търнър – монозомия X, Утроена X – XXX, Синдром на Клинфелтер – XXY и Синдром на Джейкъбс – XYY) 
+ опция за изследване на 5 Микроделеции 1p36 делеция, 4p- (синдром на Wolf-Hirschhorn), 5p- (синдром cri-du-chat), 15q11.2 (синдром на Прадер-Уили / синдром на Angelman) и 22q11.2 делеция (DiGeorge)
+ опция за изследване на ВСИЧКИ ХРОМОЗОМИ (Неинвазивен Кариотип)

Цена: 1800 лв.