Начало

Неинвазивен Пренатален тест Verifi на американската компания Illumina, Inc., вече е достъпен и в България! Доказано високо чувствителен, ефективен и точен, Verifi разкрива най-разпространените хромозомни анеуплоидии на Вашето бебе, още в 10-та гестационна седмица! Пренатален тест Verifi, в сравнение с останалите тестове, е лидер по следните показатели:

  • Еднократно вземане на кръв (само 7 мл)

  • От 10-та гестационна седмица

  • При едноплодна и двуплодна бременност

  • Резултат 5-7 дни

  • Най-нисък % на неуспех в индустрията – 0.1%

  • В лаборатория на Illumina,Inc. във Фостър Сити, Калифорния, САЩ

Доказано е в над 60 престижни световни публикации, че Неинвазивен Пренатален тест Verifi е с най-нисък процент на неуспех сред всички останали тестове – 0.1 %

Неинвазивен Пренатален тест Verifi се предлага в следните конфигурации:

  • Verifi  – Изследва най-често срещаните анеуплоидии – Тризомия 21(синдром на Даун), Тризомия 18(синдром на Едуардс) и Тризомия 13(синдром на Патау) + анеуплоидии в половите хромозоми – синдром на Търнър (единична X хромозома при жени) или синдром на Клайнфелтер (допълнително копие на X хромозома при мъже),  утроена X хромозома или синдром на Джейкъбс  (допълнителна Y хромозома при мъже)– за едноплодна бременност и присъствие на Y хромозома при двуплодна бременност.

  • Verifi Plus(Неинвазивен Кариотип) – Освен най-често срещаните анеуплоидии Тризомия 21(синдром на Даун), Тризомия 18(синдром на Едуардс) и Тризомия 13(синдром на Патау), заедно с анеуплоидии в половите хромозоми – синдром на Търнър (единична X хромозома при жени) или синдром на Клайнфелтер (допълнително копие на X хромозома при мъже),  утроена X хромозома или синдром на Джейкъбс  (допълнителна Y хромозома при мъже), можете да добавите за изследване и следните допълнителни опции:

– Микроделеции – 1p36 делеция, 4p- (синдром на Wolf-Hirschhorn), 5p- (синдром cri-du-chat), 15q11.2 (синдром на Prader-Willi / синдром на Angelman) и 22q11.2 делеция (DiGeorge)

– Изследване за анеуплоидии при ВСИЧКИ хромозоми(All Chromosomes)

Какъв е процеса по изпълнение на НИПТ Verifi?

Изпълнението на НИПТ Verifi е съвсем лесно, както за пациента, така и за лекаря. Взетите кръвни проби, се изпращат до централната CAP акредитирана/CLIA сертифицирана лаборатория на Illumina, Inc. във Фостър Сити, Калифорния, САЩ, за обработка и анализ, след което резултатите се изпращат обратно на партньора предоставил кръвната проба.

Лекаря препо-ръчва теста на пациента
Вземане на 7-10 мл. кръв
Взетата кръвна проба, се изпраща до лаборато-рията
Лабора-торията обрабо-тва и анализи-ра пробата
Резултата от теста се изпраща обратно до лекаря